30.09.2015

170. výročí narození Bohuslava Schnircha

Bohuslav Schnirch (10. srpna 1845 – 30. září 1901) byl jeden z nejvýznamnějších sochařů generace Národního divadla. Jeho sochařský styl vycházel z klasicismu, novorenesance a dospěl k realismu. Již při projektování Národního divadla byl osloven jeho architektem Josefem Zítkem, aby tuto důležitou budovu ozdobil. Lodžie s korintskými sloupy nad hlavním vstupem do budovy nese jeho sochy Apollon a devět múz. Největším a bezesporu nejznámějším Schnirchovým dílem jsou slavné bronzové trigy (antická trojspřeží) s bohyněmi vítězství na nárožních pylonech budovy, na kterých pracoval tři desítky let. Původní trigy však byly zničeny při požáru Národního divadla 1881 a nově je vytvořili jeho žáci, sochaři František Rous, Emanuel Hallmann a Ladislav Šaloun. Na divadle umístěny v roce 1911, tedy až po Schnirchově smrti. Schnirch je autorem celé řady výzdoby dalších známých budov – Rudolfina, Národního muzea, Zemské banky či Pražské městské pojišťovny.

Foto: Archiv ND