29.02.2012

Národní divadlo představilo Enron jako symbol krize dnešní doby

Společnost Enron vznikla ve druhé polovině osmdesátých let minulého století propojením malých ropných a energetických společností. Megaspolečnost navenek působila jako vzorové dítě amerického byznysu. Téměř nikdo však nevěděl, že tato představa byla jedním z největších podvodů v dějinách finančnictví. V roce 2009 napsala o zániku Enronu polodokumentární a polofiktivní drama britská autorka Lucy Prebble. Právě to si vybral režisér Michal Dočekal pro svou nejnovější inscenaci ve Stavovském divadle v Praze.

Drama Enron se řadí do proudu politicky angažovaných textů britského divadla, jež vychází až z dávné tradice Williama Shakespeara či G. B. Shawa. Navazuje především na hry Edwarda Bonda, Caryl Churchillové či Davida Harea, z nichž mnohé Michal Dočekal už v Národním divadle uvedl. Enron je z nich tematicky i obsahově nejkonkrétnější. Je plně postaven na historických faktech, současně je však přesahuje. Do dění vstupují i fiktivní postavy (Klaudie Roe Petry Špalkové) a objevují se i jakési mytické či symbolické obrazy pravěkých predátorů, jež dluhy a podvody konzumují a na konci z přežranosti umírají.
Právě v propojení dokumentárního divadla a dramaticky podaných, obecně platných principů chování tkví základ atraktivity a úspěchu hry. Michal Dočekal má pro tyto texty vytříbený cit a dokáže je čím dál razantněji, apelativněji a přitom divadelně působivě přenášet na jeviště. Základem úspěchu a věrohodnosti dění jsou pro něj vždy především herci, kteří v jeho inscenacích dominují. Dokazují, že i politicky laděné drama může současně být i divácky strhující. Především David Matásek v roli výkonného ředitele Enronu Jefrey Skillinga umně a rafinovaně propojuje chlad a cynismus po úspěchu, moci a penězích lačného intelektuála s člověkem, který je přesvědčen o správnosti svého konání v každé situaci a v každý okamžik. I když je usvědčen z podvodů.
Herci tvoří v Enronu kompaktní tým. Díky tomu na povrch vyplouvá hlavní téma – chladná obludnost a tragická malost lidí, kteří ztratili základní lidské city, empatii a korektivy vlastního jednání. Jde jim jen a jen o těžko uchopitelný, dravý úspěch. I za cenu ztráty rodiny, vztahu, přátelství.
Enron je divadelně živým, obsahově závažným příspěvkem Národního divadla do celospolečenské diskuze o současném stavu světa. Divák může mít zcela jiný názor a zastávat úplně jiné postoje. Je však nucen se s děním na jevišti konfrontovat, je nucen k přemýšlení a hledání argumentů. Dočekal tak docílil jedné z klíčových funkcí dnešního divadla a umění vůbec.

Vladimír Hulec, E15

Autor: Vladimír Hulec, E15