7.05.2015

Zákon o veřejnoprávních institucích v kultuře

Vedení Národního divadla se podílí na iniciaci nové právní úpravy fungování kulturních institucí. Ve spolupráci s Asociací profesionálních divadel vypracovalo pro Ministerstvo kultury ČR návrh zákona o veřejnoprávních institucích v kultuře (VPI). Legislativní změna je klíčovým krokem pro dokončení transformace Národního divadla.

Záměr vytvoření zákona je motivován výsledky, kterých bylo dosaženo v jiných obdobně zaměřených resortech (zákon o vysokých školách, zákon o veřejných výzkumných institucích, zákon o veřejných zdravotních zařízeních). V resortu kultury zatím obdobný předpis není a kulturní instituce, které poskytují veřejné kulturní služby, jsou buď příspěvkovými organizacemi, nebo soukromoprávními subjekty. VPI je moderní forma dotované kulturní organizace zřizované orgány státní správy nebo samosprávy, která má dostatečnou kontrolu z hlediska zakladatelů na straně jedné a dostatečnou svobodu pro tvorbu svých uměleckých plánů ve vztahu k jejímu hospodaření na straně druhé.

Přijetí zákona o VPI je součástí koaliční smlouvy i programového prohlášení vlády a součástí výhledu legislativních prací vlády na léta 2015–2017. Věcný záměr zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře připraví ministerstvo kultury do léta, na podzim by měl mít paragrafované znění.

Na veřejném slyšení v Senátu uspořádaném k této dlouho připravované a očekávané legislativní novince to v březnu slíbila náměstkyně ministra kultury Kateřina Kalistová (ČSSD). Na zákon čekají velké příspěvkové organizace. Za přijetí zákona se dlouho staví třeba i Národní galerie. Jednání v Senátu navazovalo na několikaleté kroky Asociace profesionálních divadel České republiky, která před třemi lety přišla s kampaní Pomozte svému divadlu.

Foto: Hana Smejkalová