17.07.2015

Divákům blíž!

Ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem a za přítomnosti ředitele Národního divadla, Jana Buriana, se 11. června konalo ve foyer Nové scény setkání s názvem Divadelní lektor: luxus, nebo nezbytnost? Zástupci divadel z celé republiky se sešli u kulatého stolu s divadelními lektory, aby sdíleli své zkušenosti z práce s publikem i své vize do budoucna. Prezentace pěti vybraných divadel poodhalily, jak pestrou nabídku divadelní lektoři pro „své“ diváky připravují – tvůrčí dílny, dramaturgické úvody, besedy s umělci, prohlídky zákulisí, vzdělávací programy pro školy či speciální nabídky pro pedagogy a mnoho dalšího.

V průběhu živých diskusí se potvrdilo, jak je práce divadelního lektora důležitá a přínosná – divákům přibližuje svět divadla vrstevnatěji, z jiného, bližšího úhlu pohledu a svými formáty vytváří otevřený prostor pro dialog (nejen) o divadelním umění. Netřeba připomínat, že v Národním divadle se práci s publikem věnují všechny umělecké soubory a nabídka pro vás, diváky, se od nové sezóny opět rozrostla.

Buďte proto spolu s námi divadlu ještě blíž! Těšíme se na inspirativní setkávání.

Autor: Daniela von Vorst, Foto: Kristýna Klimešová