13.05.2015

Reportáž z tvůrčí dílny k OTHELLOVI

Před služebním vchodem do Stavovského divadla postává skupina středoškoláků. Někteří si užívají jarního sluníčka i toho, že se dneska do školy nemusí. Místo výuky jdou na jakousi tvůrčí dílnu k inscenaci Othello, benátský mouřenín. Pod pojmem tvůrčí dílna si zatím téměř nikdo z nich nedokáže představit, co je během následujících dvou hodin čeká.

„Ještě před návštěvou představení se mohou studenti, ale i jednotlivci z řad dospělých diváků, zúčastnit programu, který je seznámí s hlavními tématy dané inscenace, umožní jim zažít si některé situace na vlastní kůži a přemýšlet tak nad nimi vrstevnatěji - buď každý ze svého pohledu, za dramatickou postavu anebo z pozice scénografa, herce či dramaturga,“ vysvětluje divadelní lektorka Daniela von Vorst.

Počáteční nejistota opadá ze studentů hned během první rozehřívací hry. „Máš můj šátek,“ ptá se už poněkud zoufale studentka-Desdemona ostatních spolužáků. Ti se jí buď snaží pomoci, nebo si Desdemoninu nezávidění hodnou situaci naopak vychutnávají a zkouší ji ještě více vystresovat. Otevírá se téma verbální manipulace, které je pak později rozpracováno na stěžejní postavě Jaga. Přímo v Shakespearově textu pak studenti např. pojmenovávají jednotlivé techniky Jagovy manipulace, zatímco jiní zkouší obdobnou situaci improvizačně rozehrávat a zažít působení manipulace na vlastní kůži. Podobně se během tvůrčí dílny objeví i téma rasismu, a to jak z dnešního pohledu, tak z hlediska jeho významu v divadelní hře a v inscenačním pojetí režiséra Špinara. „Témata pro dílnu vybírám nejen v souladu s inscenací, ale snažím se, aby rezonovala i s tématy dnešní mládeže. To, co se dospívajících diváků osobně dotýká, je pak činí vnímavějšími a aktivními i při sledování představení,“ dodává von Vorst. A podle živého diskutování a zápalu při hře v rolích je už jasné, že Shakespearův Othello dokáže zaujmout a oslovit i dnes.

Programy pro školy, dospělé diváky, studenty vysokých škol a rodiny s dětmi jsou připraveny i k dalším inscenacím Činohry a Laterny magiky. Kromě tvůrčích dílen před představením se můžete zúčastnit dramaturgických úvodů, besed s tvůrci či ukázek technických principů Laterny magiky. Nabídka se neustále rozšiřuje, takže od nové sezóny se mají diváci Národního divadla nadále na co těšit.

Foto: Kristýna Klimešová