24.09.2014

Tvůrčí dílny ND aneb Dramatická díla z trochu jiného úhlu

Národní divadlo rozběhlo na sklonku uplynulé sezony nový projekt zaměřující se především na mladé publikum – tvůrčí dílny ke svým vybraným inscenacím. Do pilotní fáze, jež proběhla v červnu ve zkušebnách historické budovy Národního divadla, se zapojily zejména střední školy. Od nové sezony by však nabídka tvůrčích dílen měla být přístupna i pro širší veřejnost. Kromě stávajících workshopů k inscenaci ZE ŽIVOTA HMYZU doplní dosavadní nabídku i série dílen k připravované autorské inscenaci PO SAMETU, jež bude mít premiéru v listopadu 2014.

„Tvůrčí dílny k divadelním inscenacím jsou ideálním formátem, jak se potkat s diváky a společně s nimi se zajímavou formou ponořit do témat dané inscenace,“ přibližuje svou práci lektorka Daniela von Vorst, která své dosavadní zkušenosti v této oblasti získávala během svého působení v sousedním Německu.

Cílem tvůrčích dílen je přiblížit dramatické dílo „na vlastní kůži“, nastínit jeho inscenační tradicíi možnosti současného pojetí. Účastníci tak během tříhodinové práce s dramatickým textem rozebírají konkrétní témata inscenace, jejich aktuálnost i způsoby divadelní interpretace. Výstupem jednotlivých workshopů jsou pak dle jejich konkrétního zaměření např. vlastní návrhy scénografie, pohybové či herecké ztvárnění vybraných postav apod.

Součástí tvůrčích dílen je kromě kreativní práce ve zkušebně Národního divadla rovněž prohlídka zákulisí Národního či Stavovského divadla nebo Nové scény a pochopitelně návštěva představení, k němuž se daný workshop váže.

Autor: Kristýna Klimešová, Foto: Hana Smejkalová