3.09.2014

Ředitel Národního divadla Jan Burian o novinkách v nové sezoně

Nemůžeme naši kulturu spravovat způsobem, který byl zastaralý již před rokem 1989
Tradičně „horký srpen“ je za námi a Národní divadlo má stejného ředitele. Doc. Jan Burian vstupuje jako ředitel Národního divadla do druhé divadelní sezony. Co bylo jinak, než čekal? Co jinak je a co jinak bude?

Na co jste myslel ráno 1. srpna 2014, rok od zmateného odvolání a následného znovujmenování do funkce?
Uvědomil jsem si, že budu mít, na rozdíl od loňska, ještě dva týdny dovolené. Pobavil mne šéf Činohry Michal Dočekal, který mi blahopřál k ročnímu výročí odvolání i jmenování.
Litoval jste během divadelní sezony, že jste pozici ředitele z rukou ministra znovu přijal?
Nelitoval. Na práci v Národním divadle jsem se připravoval od začátku roku 2013 a rozhodl jsem se ji dělat co nejlépe. Toto mé rozhodnutí nemohly zmíněné události ovlivnit. Lítost k téhle práci nepatří. Byť samozřejmě každý člověk čas od času pochybuje, zda dělá přesně to, co dělat má. Ale to snad každý, kdo uvažuje normálně.
Jaký je Váš vztah se současným ministrem kultury?
Náš vztah je velmi dobrý. Pracovní i přátelský. Mluvíme spolu otevřeně. Pan ministr se o ND zajímá
opravdově a věřím, že společně uděláme užitečnou práci pro naše divadlo i českou kulturu.
Za rok Vašeho působení divadlo zaznamenalo změny – zásadní úpravy ve vnitřních předpisech, v systému odměňování, organizační struktuře. Jaké další proměny nás čekají od 1. září?
Budeme dále realizovat koncepci, kterou jsem byl pověřen při svém jmenování a kterou postupně rozpracováváme a konkretizujeme. Zpřehledníme systém řízení. Budeme pokračovat v cestě k větší samostatnosti jednotlivých souborů a divadelních budov. A k větší odpovědnosti uměleckých šéfů a ředitelů. Od nové sezony začnou postupně přebírat pravomoci noví ředitelé jednotlivých divadel a začnou se kompletně starat o provoz. Řízením budovy Státní opery pověřím Silvii Hroncovou, budovu Stavovského divadla a Nové scény předám Michalu Dočekalovi. Historickou budovu ND budu řídit já.
V červnu na post hudebního ředitele rezignoval Robert Jindra. Bude s Operou Národního divadla spolupracovat dál?
Robert Jindra v ND dirigoval před nástupem do své funkce. Není důvod, aby nedirigoval i po odchodu z ní. Plně respektuji, že cítí své přednosti více v umělecké oblasti než v řízení.
Prozradíte jméno jeho nástupce?
Budeme vybírat uvážlivě. Chceme, aby to byla osobnost schopná zvládnout i nelehké úkoly transformace Národního divadla.
S novou sezonou do Národního divadla nastupují Ing. Jana Dvořáková z Jihočeského divadla a Mgr. Tomáš Froyda se zkušenostmi z Otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Jaký bude jejich úkol?
Jsem moc rád, že jsem pro naše divadlo získal dva perspektivní a zkušené divadelní manažery. Budou se věnovat zejména úkolům spojeným s transformací a se zkvalitněním naší práce s veřejností, včetně práce se sponzory. Ing. Dvořáková bude pracovat zejména na systémových změnách v oblasti ekonomie a řízení divadla. Mgr. Froyda se bude zabývat inovacemi při práci se sponzory, mecenáši a dalšími partnery.
V jaké fázi je záměr transformace ND ve veřejnoprávní instituci, který jste spolu s Garanční radou ND pro ministerstvo vypracoval?
Transformace je podmíněna novou legislativou, jejíž realizace je závazně stanovena v programovém prohlášení vlády. Začátkem příštího roku by měl být návrh zákona hotov. Můj poslední rozhovor s ministrem kultury mne utvrdil v tom, že si on osobně i vláda uvědomují potřebnou změnu v řízení a správě kulturních institucí. Konkrétně je například jasné, že nedokážeme lépe a spravedlivěji odměňovat umělce a zaměstnance bez potřebných změn, které institucím našeho typu nebudou zbytečně svazovat ruce. I divadlo se může chovat ekonomičtěji, a ne jen tzv. „šetřit“ na základě direktivních rozhodnutí.
Transformaci konzultujete i v zahraničí. Co plánům říkají kolegové z Opera Europa, kteří Národní divadlo v minulé sezoně navštívili?
Rady předních manažerů z nejvýznamnějších evropských divadel nám velmi pomáhají. Náš materiál o transformaci byl prezentován i na mezinárodním fóru a setkal se s velmi kladným přijetím. Chceme-li být přirozenou součástí kulturního prostoru, nemůžeme naši kulturu spravovat způsobem, který byl zastaralý již před rokem 1989. Transformace má zlepšit nejen fungování divadel, ale zároveň otevřít dveře ke spolupráci s našimi evropskými kolegy. To by měl být ostatně jeden z cílů moderního
soudobého národního divadla.
V příštím roce Národní divadlo čeká nové obsazení funkcí uměleckých šéfů. V kuloárech je „zaručených informaci“ dost. Kdy bude „mít jasno“ ředitel ND?
V případě Baletu bych velmi rád otevřel dveře pro obsazení funkce vynikajícím umělcem se zahraniční zkušeností. Rozhodl jsem se prodloužit úspěšnému Petru Zuskovi mandát o dva roky. V polovině sezony se uskuteční uzavřené výběrové řízení. Oslovím zajímavé tvůrce pravděpodobně z Německa a Velké Británie. Jména budu konzultovat s odborníky. Myslím, že bude do konce roku 2014 jasno, kdo soubor za dva roky povede. Složitější situace je kolem šéfa Činohry. Po konzultaci s Garanční radou ND oslovím v průběhu příštího pololetí zajímavé osobnosti především z českého divadla. Není to lehké mimo jiné proto, že se opět ukazuje, jak je tato funkce náročná a jak si výsledků, kterých v ní Michal Dočekal dosáhl, jeho kolegové váží. Ale jsem optimista.
Historická budova Národního divadla je již několik let zahalena lešením. Jak postupují rekonstrukční práce? Co rekonstrukce Státní opery a Nové scény?
Rekonstrukce historické budovy postupuje podle plánu, který byl přijat před několika lety. Výsledek bude krásný a kvalitní. Já sám bych uvítal, společně s veřejností, kdyby to postupovalo rychleji, ale rekonstrukce byla rozvržena podle finančních možností státu. Blížíme se ale k jejímu konci. O rekonstrukci Státní opery jsme během léta jednali s ministerstvem kultury. Jsou to dobré zprávy. Pokud se vše podaří, kompletní rekonstrukce budovy i celého zázemí bude provedena v letech 2016–2018. Čeká nás v souvislosti s tím nelehký úkol – zajistit provoz Opery a Baletu po dobu uzavření divadelního sálu. Na rekonstrukci Nové scény vypíšeme na začátku divadelní sezony architektonickou soutěž.
Národní divadlo má kromě tradičních sponzorů také Mecenášský klub. Proč by se měl stát divák členem Mecenášského klubu?
Označení mecenáš pochází z dob, kdy bylo ctí osobně podporovat umění. Podpora umění je totiž nejen podpora krásy, ale také důležitých hodnot, bez kterých neexistuje zdravá společnost. Mám tím na mysli například: pravdu, spravedlnost, odvahu, nezávislost, ale také lásku a život založený na úctě člověka k člověku.

Autor: Tomáš Staněk, Foto: Jakub Fulín