1.06.2017

Další cyklus kurzu tvůrčího psaní Piš hru! je tady

II. ročník Kurzu tvůrčího psaní pro začínající i pokročilejší dramatiky

Kurz nabízí opět seznámení s různými možnými přístupy k psaní divadelních her, práci na rozvoji vlastní tvorby, hledání vlastního způsobu psaní, vlastních témat. V neposlední řadě také nácvik práce se zpětnou vazbou, což je vzhledem ke kolektivní povaze toho, jak z psaného textu vzniká inscenace, důležitá součást výbavy každého dramatika.

Kurzy se budou konat jednou za čtrnáct dní, pravidelně ve všední den od 18.00 do 21.00 hodin, vždy v Provozní budově ND.

Půjde o 7 tříhodinových setkání během čtyř měsíců. První běh od října 2017 do ledna 2018, případný další běh pak od února do května 2018. Témata jednotlivých setkání jsou Dialog/Jazyk/ Postava/Situace/Příběh/Téma.

Mezi jednotlivými setkáními budou účastníci kurzu na zadaných úkolech pracovat doma. Dílčí výsledky kurzu budou veřejně prezentovány v rámci mimořádné akce ND.

V ceně kurzu je vstupné na dvě představení Národního divadla s následnou tematickou diskusí s autorem nebo dramaturgem inscenace.

Podmínky, na základě nichž budou adepti vybráni (počet účastníků je limitován):

Zaslání kratšího dialogu v rozsahu 3 až 5 stran + informace o sobě (věk, profese, od kdy píšu, jaké divadlo mě zajímá, v čem se chci posunout) do 31. 7. 2017 na adresu: tvurcipsani@narodni-divadlo.cz

Cena kurzu je 6 000 Kč.

Lektor: MgA. Markéta Bidlasová


Markéta Bidlasová je dramaturgyně, dramatička a scenáristka. Přes dvacet let pracuje v pražských i mimopražských divadlech. Vedle dramatizací, dramatických pohádek a montáží píše především hry (za text Pastička získala 2. cenu Nadace Alfréda Radoka za nejlepší českou hru roku 1995) a televizní a filmové scénáře (za scénář k filmu Jako nikdy získala Cenu Trilobit společnosti Fites a byla nominována na Cenu české filmové kritiky a také Výroční cenu České filmové a televizní akademie Český lev 2013).


Absolventi o kurzu:
Kurz tvůrčího psaní pro mě byl velmi zábavným a inspirativním setkáváním s lidmi podobného směřování, kteří by se však jinak nikdy nesešli. Obohatil mě o nové texty a autory, s nimiž bych taktéž sama neseznámila, a především jsem díky těmto setkáním rozepsala svou první hru, což by se možná jinak nikdy nestalo.

- Anna Brabcová -

Do kurzu jsem vstupoval s tím, že mi pomůže osvojit si techniku psaní, zorientovat se v základních pravidlech dramatické tvorby a také najít svůj vlastní styl. Na jeho konci jsem získal obecnější, zato mnohem cennější zkušenosti. Pochopil jsem, že pokud něco napíšu, lidé se budou ptát a já budu muset znát odpověď. Zjistil jsem, že psaní je neustálé hledání cest a pokud se zrovna netrefíme do té správné uličky, je to normální a rozhodně to není špatně. Naučil jsem se mnohem lépe přijímat kritiku a nechápat ji jako nějaký definitivní ortel nad mou prací, ale jako motivaci jít dál a pracovat na sobě.

Autor: Markéta Bidlasová, Foto: Archiv ND