14.05.2016

EXPERIMENT MYŠÍ RÁJ - rozhovor s režisérem Jiřím Havelkou

Herec a režisér Jiří Havelka v těchto dnech finišuje přípravy své nové inscenace EXPERIMENT MYŠÍ RÁJ, která bude mít na Nové scéně premiéru už 26. května. Jakým způsobem pracuje? A jsou lidé skutečně podobní myším? Na to a mnohem víc se ptala dramaturgyně Marta Ljubková...

Proč vás zaujal vědecký experiment? V čem může být nedivadelní zkušenost inspirativní pro divadlo? Kde berete inspirační zdroje a čeho se týkají?
Pro mě je zdrojem to, co žiju, co prožívám, s čím se potýkám, čemu nerozumím. Pokud nenajdu nerv, který divadelní látku spojuje s realitou kolem mne, nemá to pro mě smysl. Potřebuju téma, u kterého cítím divadelní potenciál, ale zároveň hned nevím, co s tím na divadle… Téma, které se vzpírá klasické představě o divadle jako dramatu s replikami, ale zároveň si přímo říká o zdivadelnění. Téma, které si hledá svou vlastní divadelní cestu, a to nejen ve smyslu divadelního jazyka, použitých prostředků, tedy převedení na scénu, ale také ve smyslu konkrétního divadla, budovy, souboru, spolupracovníků… Potom je zkoušení dobrodružstvím a je velká šance, že výsledek bude dobrodružstvím i pro diváky.

Myslíte, že se lidé podobají myším?
Tak geneticky jsme si hodně podobní i s pampeliškou. Sociálně a kulturně jsme zase často dost daleko i od blízkých příbuzných.

Jak byste popsal svoji metodu práce? Je to dokumentární divadlo?
To opravdu nevím. Žánrově dělám různé projekty, od loutkových, po taneční… Možná by všechny spojoval termín „devised theatre“.

Máte nějaké speciální požadavky na herce?
Stejné jako na diváky. Aby se chtěli účastnit, aby byli aktivní, zapojili imaginaci, aby opouštěli zažité jistoty, očekávání, předsudky o divadle, aby na sebe brali zodpovědnost za celek, aby se stali spolutvůrci…

Pracoval jste v nejrůznějších typech divadel – v čem je Národní divadlo jiné?
Je velké.


Jiří Havelka, režisér, autor a herec
Narodil se roku 1980. V roce 2002 absolvoval DAMU, obor režie alternativního a loutkového divadla.

Svou divadelní práci od začátku zaměřuje na kolektivní improvizaci jako metodu tvorby originálních autorských inscenací. Spolupracoval se Studiem Ypsilon, Dejvickým divadlem, HaDivadlem, dále s Divadlem Na zábradlí, Divadlem na Vinohradech. Režíroval také několik mezinárodních projektů, např. českoněmecký EXIT 89 (2008) či koncertní show s britskými The Tiger Lilies Zde jsem člověkem! Here I am Human! pro Divadlo Archa nebo několik českokanadských projektů zahrnujících účast indiánských herců. Výjimečně inscenuje i dramatické texty, převážně původní, současné, např. v Dejvickém divadle text K. F. Tománka převedl do jevištního komiksového westernu Wanted Welzl (2011).

V posledním období je jeho činnost úzce svázána s „domovským“ souborem Vosto5, jehož je členem. Ve svých autorských hrách vždy zkoumá možnosti divadelního časoprostoru, tvorby divadelní iluze a zdůrazňuje jedinečnost divadla jako nástroje přímé komunikace.

Získal řadu nominací a uznání v oblasti významných divadelních ocenění. Hledá novou roli pro divadlo ve věku virtuálních médií a nalézá ji především v síle imaginace, herním principu a sdílené tělesné přítomnosti.

Příležitostně moderuje kulturní pořady v České televizi (Letadlo, Hotel Insomnia, Tečka páteční noci, Magnesia Litera), občas hraje ve filmech.

Od srpna 2011 je vedoucím katedry alternativního a loutkového divadla (KALD) DAMU, kde již předtím vedl herecký ročník.

Autor: Marta Ljubková, Foto: Petr Neubert