1.10.2015

Slavnostní zahájení 133. sezony

Národní divadlo 1. září oficiálně vstoupilo do své 133. sezony. Již tradičně se zaměstnanci Národního divadla setkali v hledišti historické budovy, kde je uvítal nejen generální ředitel ND, doc. MgA. Jan Burian, ale také ministr kultury Mgr. Daniel Herman za přítomností dalších zástupců MKČR a Garanční rady ND.

Setkání bylo výjimečné z více důvodů. Nejen jako důstojné odstartování nového „pracovního roku“, ale také oceněním několika umělců. Národní divadlo letos otevřelo svou vlastní Síň slávy, do níž bude uvádět významné umělce, kteří se zasloužili nejen o rozvoj kultury a podávali vynikající výkony ve svých oborech, ale také jsou příklady a vzory lidských ctností, inspirací pro nové generace. Jako první se do čela nového panteonu postavila Vlasta Chramostová. Síní slávy se stanou prostory Zemského salonku v historické budově, který bude pro tento účel slavnostně otevřen 17. listopadu, kdy paní Chramostová oslaví své narozeniny.

Tak jako je třeba připomínat vzory a činy, ze kterých můžeme čerpat, je nutné také podporovat mladé umělce v rozvoji jejich kariéry. Proto vzniká nová Cena Národního divadla pro umělce do 35 let. Obě dvě ocenění tak symbolicky vyvažují inspiraci minulostí a naději do budoucnosti. V prvním ročníku má tato cena dva laureáty, respektive laureátky: in memoriam bylo ocenění uděleno scénografce Ivě Němcové za vynikající práci na inscenaci opery Leoše Janáčka Z mrtvého domu. Tato talentovaná umělkyně nás bohužel v červnu předčasně opustila krátce po premiéře. Ale pokračujme v optimističtějším duchu: druhou laureátkou se stala první sólistka Baletu ND Alina Nanu, která v minulé sezoně upoutala svými výkony v inscenacích, jako byla La Bayadère nebo Ballettissimo.

Foto: Hana Smejkalová