24.06.2014

Zdena Benešová z Archivu ND oceněna medailí Za zásluhy o české archivnictví

Vedoucí Archivu ND Mgr. Zdena Benešová v úterý 24. 6. 2014 na slavnostním ceremoniálu v budově Národního archivu na Chodovci převzala z rukou náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu Adriany Krnáčové medaili Za zásluhy o české archivnictví. Blahopřejeme!
Medaile slouží jako jako ocenění osob, které se zasloužily o rozvoj českého archivnictví. Autorem medaile je akademický sochař Michal Vítanovský. Diplom navrhla Šárka Macková. Od roku 2006 bylo uděleno celkem 176 medailí. 23 z nich obdrželi zahraniční laureáti. Slavnostní akt předání medailí se v letošním roce uskutečnil již podesáté.

Mgr. Zdena Benešová vystudovala v letech 1969–1974 divadelní vědu a češtinu na Filozofické fakultě UK. Po svém absolutoriu v roce 1974 nastoupila do Archivu Národního divadla, jako v té době druhá odborně vzdělaná síla. V roce 1990 byla jmenována jako jeho vedoucí a tuto funkci vykonává dodnes. Společně s Hanou Konečnou stála ve druhé polovině 70. let 20. století u zrodu Archivu Národního divadla jako moderního odborného pracoviště v oblasti teatrologie a historie divadla v českých zemích. Je tvůrkyní a spolutvůrkyní systému uspořádání archivu a vymezení jeho jednotlivých fondů a sbírek, o jejichž pravidelné doplňování se v posledních čtyřiceti letech systematicky a úspěšně snaží. Výrazný je rovněž její podíl na odborném zpřístupňování těchto archivních souborů a jejich prezentaci na veřejnosti. Nejvýraznějším dílem v této oblasti je Soupis repertoáru Národního divadla v Praze 1881–1983 (Praha 1983, 3 sv. + 4. svazek vydaný v roce 1993 zahrnující přehled repertoáru za desetiletí 1983–1993). O dvacet let později stála rovněž v čele kolektivu, který se zasloužil o vznik digitální podoby soupisu repertoáru Národního divadla, který je zpřístupněn ve webové aplikaci na internetových stránkách divadla (http://archiv.narodni-divadlo.cz). V roce 2006 se účastnila 26. mezinárodního kongresu organizace SIBMAS s referátem „Soupis repertoáru Národního divadla v Praze v digitální podobě“. Zdena Benešová je členkou Theatrologické společnosti Praha.
Mgr. Zdena Benešová vykazuje zároveň výraznou publikační činnost v oboru dějin divadla, je spoluautorkou monografií Národní divadlo. Historie a současnost (1999), Stavovské divadlo. Historie a současnost (2000) a Busty v Národním divadle (2010). Redakčně se podílela na vydání řady dalších odborných publikací a edicí pamětí divadelních umělců.

Autor: Marie Hradecká, Foto: Hana Smejkalová