25.11.2013

Slavnostní uvedení a autogramiáda třetího vydání knihy Kláry Lukavské ROZHOVORY S DĚDEČKEM

Karmelitánské nakladatelství a Národní divadlo společně připravily křest mimořádně
úspěšné knihy Kláry Lukavské, vnučky herce Národního divadla Radovana Lukavského.
Slavnostní uvedení třetího vydání knihy se uskuteční ve čtvrtek 28. listopadu 2013
od 17:00 v prostorách foyer na 1. galerii historické budovy Národního divadla. Kmotrou
knihy bude herečka Jana Boušková, slavnostní přípitek pronese umělecký šéf Činohry ND
Michal Dočekal. Hudební doprovod přednesou Jiří Hodina a Kate Young (Skotsko) v rámci
projektu Mantaban. Následovat bude autogramiáda.

Radovan Lukavský (1919–2008), herec, o němž kolegové a spolupracovníci často mluvili
jako o rytíři či šlechtici českého herectví. Osobní noblesu, neokázalost, schopnost jemné
komiky a psychologickou hloubku vtiskl celé řadě postav, které během let svého působení
vytvořil v pražských divadlech, v televizi a ve filmu. K jeho nejslavnějším divadelním
rolím patří úsporně a mužně pojatý Hamlet ve slavné režii Jaromíra Pleskota ze 60. let
a Tomáš Becket v režii Václava Hudečka.

Dodnes okouzluje jeho romantický a divadlu propadlý Václav Thám z televizního seriálu F. L. Věk; z filmových rolí patřil k nejvýraznějším poručík Kott z Kachyňova Krále Šumavy a velitel lodi z českého sci-fi filmu Ikárie XB 1.

Působil také jako profesor herectví a díky svému kultivovanému a nezaměnitelnému
hlasu náležel k nejlepším českým vypravěčům a recitátorům poezie. Ve společenské rovině
byl vynikajícím a talentovaným profesionálem a zároveň člověkem skutečně žijícím
své morální krédo i osobní víru. V obou těchto ohledech zůstává osobností, která je stále
velmi inspirativní.

Kniha Rozhovorů s dědečkem nabízí čtenáři velmi reálný vhled do vnitřního světa Radovana
Lukavského. Odhaluje, co tuto osobnost české kultury utvářelo a formovalo, to, jak
Lukavský během života chápal sebe sama a své poslání, ale i jakými osobními, profesionálními
a dobovými boji procházel. V neformálním vyprávění září Lukavského jemný
humor, jeho postřeh a schopnost ve zkratce vystihovat situace.

Uváděné 3. vydání knihy je nově zredigováno, kniha má v tomto vydání také nový obal.
Autorka knihy Klára Lukavská (1976) vystudovala anglistiku a bohemistiku na FF UK, nyní
se věnuje své rodině a působí jako literární historička v Ústavu pro českou literaturu
AV ČR.

Foto: Archiv ND