18.08.2013

Prohlášení herců ke stažení výpovědí

Vzhledem k tomu, že aktuální podmínky byly ministrem kultury splněny, stahujeme své výpovědi.
Chceme ale připomenout, že problém "nekulturnosti kulturní politiky" státu, který se výrazně projevil v zacházení s ND, je obecný, trvalý a trvale politickou sférou neřešený.
K razantnímu kroku podání výpovědi nás dohnal nejen třikrát za sebou se opakující , hrubý a nekompetentní zásah MK vůči k ND, ale i dlouhodobě trvající situace, kdy politické reprezentace NAPŘÍČ politickým spektrem, zacházejí nejen s divadlem, ale s celou kulturou jako s něčím zbytečným, malicherným,pro život občanů této země nepodstatným. Domníváme se,že tento stav je nadále neudržitelný.
Globalizovaný svět přináší uniformitu skoro ve všech oblastech života. Jsme přesvědčeni, že právě divadlo, literatura, výtvarné umění, hudba jsou tou neopakovatelnou hodnotou, která nás odlišuje, jíž jsme originální a jako národ jedineční. A také zapamatovatelní.

Vyzýváme všechny politické subjekty, aby v nadcházející volební kampaní věnovali kulturním otázkám pozornost, jakou si bezesporu zaslouží. Aby MK nebylo odkladištěm, aby nebylo tím posledním ministerstvem a aby v jeho čele stály osobnosti s kulturním zázemím a kulturní odborností v nejširším slova smyslu. Umělecké disciplíny výše vyjmenované tu opravdu byly dříve, než politické strany. A nesou také to, co si budoucnost bude o naší době pamatovat mnohem lépe, než nynější politické spory.
Vyzýváme všechny umělce a celou kulturní veřejnost, aby po politických stranách místo obecných předvolebních slibů požadovali konkrétní programové body, v nichž se voličům zaváží udělat něco pro zlepšení kulturní úrovně celého společenství naší republiky...

Foto: Hana Smejkalová