22.08.2013

Nestorka Luba Skořepová

V devadesáti letech mít stále plno elánu, plánů, nápadů, postřehů, hrát naplno divadlo na těch největších i nejmenších scénách, psát vlastní hry a nesmírně mnoho dalšího, to dokáže snad jen Luba Skořepová, členka Činohry ND. Svůj život s tímto souborem spojila už v roce 1945. 8. září slaví své 90. narozeniny a my jí za celé divadlo a za řadu diváků a fanoušků přinášíme blahopřání a poděkování. Pro příští číslo našeho divadelního magazínu připravujeme s naší jubilantkou rozhovor a návštěvníci divadla se mohou rovněž těšit na výstavu k její poctě.

Foto: Jaroslav Šimandl