29.08.2016

Národní divadlo oficiálně zahájilo 134. sezonu

Při této příležitosti byl za přítomnosti ministra kultury Mgr. Daniela Hermana, ředitele Národního divadla prof. MgA. Jana Buriana, rektora AMU doc. Jana Hančila a generálního ředitele České televize Ing. Petra Dvořáka, MBA uveden do Síně slávy Národního divadla tanečník Vlastimil Harapes.

V rámci zahájení sezony byla rovněž udělena Ocenění pro umělce do 35 let za mimořádný umělecký přínos, která získali tři zástupci uměleckých souborů Národního divadla – první sólista Baletu Národního divadla Ondřej Vinklát, členka Činohry Pavla Beretová a sólista Opery Národního divadla Josef Moravec.

Zvláštní poděkování ředitele Národního divadla získal za svou „obětavou a statečnou pomoc složkám integrovaného záchranného systému při mimořádné události v objektu u Apolináře“ Oleksandr Ponomarenko.
Na závěr byla ještě pokřtěna publikace "Foyer", kterou na své vlastní náklady vydala mecenáška Národního divadla Dadja Altenburg-Kohl. Kniha dokumentuje historii foyer Národního divadla a restaurování maleb v těchto prostorách.

Foto: Hana Smejkalová