27.03.2012

Mezinárodní den divadla - Poselství 2012

27. března oslaví divadelníci na celém světě, letos již popadesáté, Mezinárodní Den divadla. Autorem letošního Poselství je americký herec, režisér a producent John Malkovich.

Poselství k mezinárodnímu dni divadla 2012
Je pro mne ctí, že mě Mezinárodní divadelní ústav při UNESCO vybral, abych formuloval poselství k 50. výročí ustavení Mezinárodního dne divadla. Se svými stručnými poznámkami se obracím na své kolegy od divadla, což jsou lidé jako já a mí kamarádi.

Přeji vám, aby byla vaše práce strhující a originální, aby byla hlubokomyslná, jímavá, vedoucí k zamyšlení a aby byla zcela jedinečná. Přeji vám, aby nás přiměla zamyslet se nad otázkou, co znamená být člověkem a upřímně vám přeji, aby tato reflexe vycházela ze srdce, aby byla nezaujatá a milostiplná. Přeji vám, abyste dokázali překonat protivenství osudu, cenzuru, chudobu a nihilismus, což nepochybně řadu z vás čeká. Nechť jste obdařeni nadáním, nechť jste nestranní, abyste nás dokázali poučit o tlukotu lidského srdce v celé jeho složitosti a to ve vší pokoře a s dostatečnou zvídavostí, aby se to stalo vaším celoživotním posláním. Doufám, že ti nejlepší z vás - budou to totiž pouze ti nejlepší z vás a jenom ve vzácných a prchavých okamžicích - dokážou zformulovat tu nejzákladnější ze všech otázek : Jak žijeme?.

Bůh vám žehnej !

John Malkovich
překlad Dagmar Steinová


Mezinárodní den divadla byl založen v roce 1961 Mezinárodním divadelním institutem (International Theatre Institute – ITI). Tento den slaví každoročně 27. března všechna národní střediska ITI a spolu s nimi celá mezinárodní divadelní obec. Při této příležitosti se organizují různé národní i mezinárodní divadelní akce – k nejvýznamnějším z nich patří Mezinárodní poselství – z podnětu Mezinárodního divadelního institutu je každoročně jeho autorem vybraná světově proslulá divadelní osobnost.