26.03.2016

Prohlášení Národního divadla k dění na Slovensku

Vyjádření podpory Národního divadla v Praze slovenským ochotnickým divadelníkům i všem dalším, kdo se nebojí mluvit svobodně.

Se zděšením sledujeme volební úspěch extremistických uskupení na Slovensku a jeho první plody. Župan Kotleba zakázal divadelní představení během produkce. Župan Kotleba svévolně připravil o dotace významný mezinárodní taneční festival. Je až komické, jak jsou si v tomhle totalitáři všech odrůd podobní – umění je u nich vždy první na ráně. Dobře cítí, že je to ono, co ve velké míře rozvíjí vnitřní svobodu člověka; jeho schopnost podívat se na věci z více stran; jeho toleranci k odlišnostem, nezvyklostem, extrémům. Divadlo ostatně bylo i za normalizace jedním z útočišť svobody projevu a názoru – a svobodného člověka totalitáři nepotřebují. Proto mají neodolatelnou tendenci vnucovat umění svůj maloměšťácký a kýčem nasycený vkus. Bylo by to směšné, kdyby to nebylo děsivé. Ve všech postkomunistických společnostech narůstají izolacionistické, xenofobní tendence. Sílí volání po vládě pevné ruky. Volební úspěchy populistů a extremistů od Budapešti po Prahu probouzejí v našich národech tu temnější stránku a víří sedliny u dna duše. Blýská se na horší časy. Opět přišel čas nemlčet. Demokracie je křehká věc a je třeba ji neustále pěstovat. Kotleba a jemu podobní teď budou zkoušet, co jim projde. Dejme jim najevo, že je máme na očích – že pozorně sledujeme každý jejich krok. Nesvobodě a útlaku se nejlépe daří ve tmě a tichu. Pusťme na ně světlo veřejného mínění. Nemlčme. Křičme z plných plic.

- Umělecké vedení Činohry Národního divadla -

Autor: Jan Tošovský, Foto: Archiv ND