6.02.2016

Festival Pražské křižovatky (K nedožitým 80. narozeninám Václava Havla)

Národní divadlo ve spolupráci s Unií evropských divadel plánuje v říjnu 2016 připomenout památku Václava Havla tím, že jeho jubileu věnuje divadelní festival.

3. - 9. října 2016 na Nové scéně Národního divadla

Dílo Václava Havla i jeho aktivity na poli lidských práv (nejdříve v opozici a pak i jeho činnost politická) v sobě vždy spojovalo angažovanost intelektuála s humanismem umělce. Jako umělec nedokázal nebýt angažovaný společensky a totalita z jeho angažmá udělala politikum a z něj posléze politika. Politika, který ale ani ve sférách nejvyšších politických kruhů nepřestal být snílkem a vizionářem.

Připomenout tuto významnou českou osobnost se skutečně světovým rozměrem chce festival „Pražské křižovatky“ s podtitulem: Umění a politika, politika a umění.

V době, kdy roli cenzury ideologické přebírá ekonomický diktát, kdy pojem „hodnoty“ je ve svém nemateriálním významu spíš vysmíván či opomíjen, ale také v době kdy slova „válka“ či sousloví „studená válka“ přestávají být užívány v Evropě jen v kontextu historickém, ale objevují se v komentářích popisujících současnou situaci a to ne někde na nám vzdáleném kontinentu, ale zde u nás, či u sousedů. V době, kdy si mnozí v Česku kladou otázku, zda naše čtvrtstoletí trvající cesta „zpět do Evropy“ nebyla hlavně přešlapováním, cestou slepou či dokonce, zda bychom se neměli vydat úplně opačným směrem, v této době chceme připomenout osobnost, myšlenky a postoje Václava Havla.

Záštitu projektu poskytl předseda vlády České republiky pan Bohuslav Sobotka, ministr kultury České republiky pan Mgr. Daniel Herman, primátorka hlavního města Prahy paní Adriana Krnáčová a paní Dagmar Havlová.

V rámci projektu Zóny konfliktu Unie evropských divadel, s podporou programu Kreativní Evropa Evropské unie.
In context of the CONFLICT ZONES network programme of the UTE. With the support of the Creative Europe programme of the European Union.

Foto: Archiv ND